Instytut Strategii i Rozwoju wprowadza i buduje nową jakość w realizowaniu projektów.

 

Specjalizujemy się w działaniach z zakresu doradztwa strategicznego i wizerunkowego. Kładziemy nacisk na kompleksowe rozwiązania. Tworzymy szczegółowe analizy i raporty, których celem jest przedstawianie pełnego obrazu otoczenia biznesowego, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji.

 

Naszym kluczowym atutem jest wieloletnie doświadczenie zespołu, gromadzone w różnych dziedzinach gospodarki i życia publicznego. Rozumiemy specyfikę otoczenia biznesowego oraz zasady prowadzenia dialogu. Dzięki temu zarządzający mogą delegować na nas znaczącą części obowiązków.

O Instytucie

Doradztwo Strategiczne

Tworzenie krótkookresowych i długofalowych strategii budowania marki, osoby, branży. Wnikliwa analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego. Kompetencje w prowadzeniu działań strategicznych dla podmiotów zagranicznych rozpoczynających biznesową aktywność na terenie Polski.

Public Relations

Realizacja długoterminowych usług Public Relations, opracowywanie strategii komunikacyjnej, budowanie wizerunku podmiotów gospodarczych, personal branding oraz promocja idei. Opracowanie i tworzenie  wszelkich materiałów informacyjno – edukacyjnych w dowolnej formie.

Sytuacje Kryzysowe

Szczegółowa analiza sytuacji. Ciągły monitoring medialny i social media. Opracowanie Szczegółowe procedur zarządzania sytuacją kryzysową. Aktywne prowadzenie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w sytuacji kryzysowej.

Organizacja

Wydarzeń

Organizacja wydarzeń związanych z prowadzeniem aktywnej polityki komunikacyjnej. Kompleksowe przygotowanie spotkań branżowych, konferencji prasowych, śniadań mediowych, zagranicznych seminariów, okazjonalnych eventów.

Założycielki Instytutu

 

 

 

 

Ilona Klejnowska-Kamińska

 

Ekspert Public Relations oraz Media Relations, specjalizująca się w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, tworzeniu strategii komunikacyjnych i wizerunkowych.

 

Pracowała przez osiem lat w Sejmie RP, w biurze prasowym.

 

Jako ekspert PR wspiera działania spółek giełdowych, w tym w zakresie CSR, z branży medycznej i rolno-spożywczej.

 

Współpracuje m.in. z Pracodawcami RP.

 

 

 

 

 

Agnieszka Jadczyszyn

 

Ekspert w doradztwie komunikacyjnym. Od kilkunastu lat na rynku.

 

Na wyjątkową wiedzę i umiejętności składa się m.in. czteroletnia praktyka w administracji państwowej, a także ośmioletnia praca w samorządzie.

 

Współpracuje m.in. z Pracodawcami RP.

 

Studia podyplomowe oraz doktoranckie ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Partnerzy

Instytut Strategii i Rozwoju

Ul. Żurawia 6/12

00-503 Warszawa

 

Tel. +48 502 571 169

adres e-mail: biuro@isir.eu

Kontakt

Ⓒ 2017 - Isir.eu - All Rights Reserved.