Aktualności

 
ISiR z Warszawską Izbą Gospodarczą.

 

Instytut Strategii i Rozwoju rozpoczął współpracę z Warszawską Izbą Gospodarczą.

Izba na stałe współpracuje z profesjonalistami z zakresu promocji gospodarki, public relations oraz promocji inwestycji. Wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki..

 

  
„ Opieka zdrowotna nad uczniami”

 

Inwestycja w zdrowie dzieci i młodzieży inwestycją w zdrowe społeczeństwo

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. Oprócz niewystarczającej liczby personelu medycznego i gabinetów pomocy przedlekarskiej, brakuje współdziałania i koordynacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za leczenie najmłodszych. W celu wypracowania wspólnych rekomendacji poprawy sytuacji, Najwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Instytutem Strategii i Rozwoju, zorganizowała debatę „Opieka zdrowotna nad uczniami. Inwestycja w zdrowie dzieci i młodzieży inwestycją w zdrowe społeczeństwo”.

 

Prelegantami oraz gośćmi debaty byli:

 

 • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

 • Agnieszka Jadczyszyn, Partner Instytutu Strategii i Rozwoju, Doradca Prezydenta Pracodawców RP

 • Ilona Klejnowska-Kamińska, Partner Instytutu Strategii i Rozwoju

 • Szymon Chrostowski, Doradca Społeczny Ministra Zdrowia

 • Katarzyna Skrętowska-Szyszko, Główny spec. w Zespole Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego

 • Piotr Mierzejewski, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

 • Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

 • Agnieszka Wernik, Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych

 • Agnieszka Ludwin, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

 • Krzysztof Klichowicz, Kierownik Sekcji POZ Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ w NFZ

 • Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

 • Piotr Wasilewski, Dyrektor Departamentu Zdrowia NIK

 • Jakub Gierczyński, Wykładowca z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia

 • Olga Partyka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Analiz Ekonomicznych i Sys. NIZP-PZH

 • Michał Marszałek, Dyrektor biura ds.Ochrony Zdrowia,Urząd Miasta Kraków

 • Prof. Anna Oblacińska - kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży

 • Mgr Wisława Ostręga - Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka

 • Prof. Anna Fijałkowska - Z-ca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Matki i Dziecka

 • Tomasz Maciejewski - Dyrektor w Instytucie  Matki i Dziecka

 • Agnieszka Szypowska - Pediatra, Diabetolog

 • Beata Jurkiewicz - prof. nadzw. dr hab. n. med. Chirurgi Dziecięcej chirurg dziecięcy, urolog dziecięcy

 • Bolesław Kalicki - Konsultant Wojewódzki ds. Pedriatrii Wojskowy Ins. Med., Klinika Pediatrii, Nefrologii i

   Alergologii Dziecięcej

 • Agnieszka Kałwa - Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

 • Dorota Cianciara - Konsultant Wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego, Szkoła Zdrowia Publicznego

 • Joanna Jaczewska-Schuetz - Zastępca Dyrektora w Instytucie Żywności i Żywienia

 • Michał Rzytki - Dyrektor w Departamencie Promocji i Jakości Żywności Min.  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monika Lubojemska - Bajko - Wydz. Rolnictwa Ekologicznego, Dep. Promocji i Jakości Żywności, Min.

   Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Ewa Borek - Prezes Zarządu w Fundacji MY Pacjenci

 • Waldemar Malicki - Właścicel marki SOOSH

 • Agnieszka Sznyk  - Instytut Innowacji  i Odpowiedzialnego Rozwoju "Innowo"

 • Karina Terzoni - Dziennikarka, motywatorka sportowa

 • Anna Widarska  - Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

 • Ewa Snopek - Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

 • Prof. Teresa Jackowska - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pedriatrii

 • Aleksandra Lusawa - Dyrektor Departamentu Promocjii Zdrowia w GIS

 • Andrzej Kosiński - Zastępca Dyrektora Departamentu Higieny Środwiska w GIS 
„ Walczymy z rakiem. Protonoterapia  to inwestycja w zdrowie i naukę”

 

Instytut Strategii i Rozwoju  był partnerem wspierającym konferencję „Walczymy z rakiem. Protonoterapia inwestycją w zdrowie i naukę”, która odbyła się 24 października w Poznaniu.

 

Czołowi eksperci z dziedziny onkologii oraz innowacji spotkali się, by we wspólnym gronie przedyskutować ogromną istotę oraz potrzebę rozwoju protonoterapii w Polsce.

 

Ta metoda leczenia onkologicznego jest wysoce zaawansowaną innowacyjną formą radioterapii, wykorzystującą leczenie protonami. To ogromna szansa na leczenie najmłodszych pacjentów, dotkniętych nowotworem, a także guzów podstawy czaszki, mózgowia oraz innych lokalizacji, w których guz nowotworowy jest położony bardzo blisko narządów krytycznych.

 

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do powtórnego już zaapelowania do władz o wsparcie Projektu INPRONKO (INNOWACJA, PROTONOTERAPIA I ROZWÓJ ONKOLOGII), w ramach którego, pod kierownictwem koordynatora Projektu Prof. Juliana Malickiego, zabiegamy o zapewnienie pacjentom dostępności do skutecznej walki z nowotworami.

 

Wśród Prelegentów konferencji znaleźli się m.in.:

 

Prof. Julian Malicki - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Koordynator Projektu INPRONKO

 

Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Prof. Piotr Milecki - Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I,  Kierownik Zakładu Radioterapii I, Wielkopolskie Centrum Onkologii

 

Prof. Rafał Dziadziuszko - Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej

 

Prof. Krzysztof Kurek - Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

 

Barbara Ulatowska – Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią

 

Tadeusz Dziuba, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej

 

INPRONKO: „Działania Parlamentarnego Zespołu na rzecz promocji protonoterapii w Polsce”

Poseł Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm RP, Członek Zespołu 
„Smart eat. Smart economy, czyli o gospodarce cyrkularnej w produkcji i konsumpcji żywności”

 

16 października 2017r w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Żywności o nazwie  „Smart eat. Smart economy,  czyli o gospodarce cyrkularnej w produkcji i konsumpcji żywności”, którego organizatorem był ISiR. Na spotkaniu mogliśmy dowiedzieć się między innymi o tym, czym jest odpowiedzialna produkcja żywności, czy o wyzwaniach jakie stoją przed polską gospodarką wobec gospodarki cyrkularnej. Debata zakończyła się ciekawym podsumowaniem, które będzie miało swój dalszy bieg w niedalekiej przyszłości.

 

Do dyskusji zostali zaproszeni:

 

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEpEEs S.A, Jeronimo Martins Polska S.A, REkopol Organizacja odzysku Opakowań S.A, Federacja Polskich Banków Żywnośći, Instytut Sobieskiego

 

Partnerem wspierającym wydarzenia byli: Pracodawcy RP

 

 

 

 
"Rok 2017 - początek reformy systemu ochrony zdrowia a potrzeby polskiej onkologii".

 

W Centrum Onkologii - Instytucie im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie została zorganizowana konferencja z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem „Rok 2017 – początek reformy systemu ochrony zdrowia a potrzeby polskiej onkologii", której organizatorem był ISiR. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Podczas konferencji Minister przedstawił główne założenia reformy zdrowia na rok 2017 ze szczególnym wskazaniem planów wobec polskiej onkologii.

 

Wśród gości obecni byli:

 

Prof. dr hab.med. Jan Walewski- Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej – Curie.

Prof.dr.hab.n.med. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

 

 
ISiR wspiera sportowców

 

Rozumiejąc potrzeby i pasje młodych, aktywnych sportowo osób, postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i pomóc w spełnianiu ich marzeń i dążeniu do samorealizacji. Biorąc pod uwagę nasze zamiłowanie zarówno do biegania, jak i do gór, postanowiliśmy wesprzeć biegaczkę górską – Natalię Tomasiak, wielokrotną zdobywczynię najbardziej prestiżowych nagród. Dzięki nam sportsmenka mogła wyjechać na zawody, a my  z dumą obserwowaliśmy zdobywanie przez Nią kolejnych szczytów i pokonywanie słabości i ograniczeń fizycznych.  Z przyjemnością wspieramy działania, które dodatkowo motywują i inspirują innych!

 
„Budżet partycypacyjny? A co to? Czego jeszcze nie wiemy o prawach obywatelskich”

 

W debacie , której organizatorem był ISiR poruszano problem wykorzystywania środków z budżetów partycypacyjnych i jak powinno się realizować budżety partycypacyjne.

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu części budżetu miasta lub dzielnicy. W ten sposób mieszkańcy współtworzą publiczny budżet i wskazują kierunki rozwoju różnych dziedzin życia publicznego. Wartością dodaną tego procesu jest jego edukacyjny charakter – zarówno dla mieszkańców (sposób konstruowania budżetu i procedury wydatkowania środków publicznych) jak i dla urzędników (unikalna wiedza nt. potrzeb mieszkańców). Jednym z podstawowych cech budżetu partycypacyjnego powinny być: przejrzystość regulaminu, dokładnie określone środki finansowe, dyskusja mieszkańców, cykliczność, wiążący charakter.

 

Moderatorem spotkania był Bartosz Dominiak – bloger, Warsaw Smart City.

Patronat merytoryczny nad debatą objęli Instytut Inicjatyw Publicznych i Kooperacja Miejska.

 
"Czy PR-owcy potrafią uwieść dziennikarzy"

 

Celem konferencji zorganizowanej przez ISiR , było wywołanie dyskusji dotyczącej współpracy pomiędzy praktykami PR-u a dziennikarzami. Poruszyliśmy również zagadnienia dotyczące PR-owych "sztuczek", efektywności, problematycznych regulacji prawnych w zawodzie dziennikarza i PR-owca, ale też omówiliśmy kwestię faktów i mitów krążących w obydwu branżach. Dzięki obecności praktyków oraz aktywnym udziale pozostałych uczestników, udało nam się zorganizować ciekawe, pełne konstruktywnych wniosków wydarzenie.

Wśród gości obecni byli:  Beata Biel, Jarosław Gugała, Anna Janocha,Ilona Klejnowska-Kamińska, Michał Kolanko i Zbigniew Lazar.

 

Patronami merytorycznymi byli: 2pr oraz Związek Firm Public Relations, Polskie Towarzystwo Public Relations. Patronat Medialny - Brief, media2 pl oraz Kampus 97.1 FM

 
„ISiR pomaga potrzebującym poprzez akcję Szlachetna paczka”

 

Pomimo natłoku obowiązków zawodowych i prywatnych, staramy się nie zapominać o ludziach potrzebujących. Długo szukaliśmy ciekawej inicjatywy, dzięki której możemy komuś realnie pomóc. Uznaliśmy, że Szlachetna Paczka to dobra okazja, aby w przedświątecznym czasie sprawić innym odrobinę radości.

 

Najpierw dokładnie zapoznaliśmy się z historią i potrzebami jednej z polskich rodzin, następnie cały zespół ISiR z ogromnym zaangażowaniem kompletował i pakował zakupione produkty.  Świadomość, że czyjeś Święta stały się choć trochę przyjemniejsze, smaczniejsze i bardziej radosne, uczyniła i nasze święta lepszymi.

 

Ⓒ 2017 - Isir.eu - All Rights Reserved.