Instytut Strategii i Rozwoju wprowadza i buduje nową jakość w realizowaniu projektów.

 

Specjalizujemy się w działaniach z zakresu doradztwa strategicznego i wizerunkowego. Kładziemy nacisk na kompleksowe rozwiązania. Tworzymy szczegółowe analizy i raporty, których celem jest przedstawianie pełnego obrazu otoczenia biznesowego, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji.

 

Naszym kluczowym atutem jest wieloletnie doświadczenie zespołu, gromadzone w różnych dziedzinach gospodarki i życia publicznego. Rozumiemy specyfikę otoczenia biznesowego oraz zasady prowadzenia dialogu. Dzięki temu zarządzający mogą delegować na nas znaczącą części obowiązków.

O Instytucie

Doradztwo Strategiczne

Tworzenie krótkookresowych i długofalowych strategii budowania marki, osoby, branży. Wnikliwa analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego. Kompetencje w prowadzeniu działań strategicznych dla podmiotów zagranicznych rozpoczynających biznesową aktywność na terenie Polski.

Public Relations

Realizacja długoterminowych usług Public Relations, opracowywanie strategii komunikacyjnej, budowanie wizerunku podmiotów gospodarczych, personal branding oraz promocja idei. Opracowanie i tworzenie  wszelkich materiałów informacyjno – edukacyjnych w dowolnej formie.

Sytuacje Kryzysowe

Szczegółowa analiza sytuacji. Ciągły monitoring medialny i social media. Opracowanie Szczegółowe procedur zarządzania sytuacją kryzysową. Aktywne prowadzenie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w sytuacji kryzysowej.

Organizacja

Wydarzeń

Organizacja wydarzeń związanych z prowadzeniem aktywnej polityki komunikacyjnej. Kompleksowe przygotowanie spotkań branżowych, konferencji prasowych, śniadań mediowych, zagranicznych seminariów, okazjonalnych eventów.

Zespół

Obecnie prowadzenie efektywnych projektów komunikacyjnych wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu obszarów.

 

Dlatego Ludzie Instytutu to eksperci z różnych dziedzin, którzy współpracując z partnerami biznesowymi oferują, a następnie wdrażają kompleksowe i efektywne rozwiązania.

 

Różnorodność doświadczeń daje pewność naszym partnerom, że otrzymają wsparcie i doradztwo na najwyższym poziomie z uwzględnieniem wszystkich aspektów realizowanego projektu.

 

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Zespół ISiR, łączy kompetencje oraz dobiera narzędzia z różnych obszarów oferowanych usług, „kroi na miarę” strategię realizacji projektu, dopasowując kanały komunikacji, formy prowadzenia dialogu i budowania koalicji.

Partnerzy

Kontakt

Instytut Strategii i Rozwoju

Ul. Żurawia 6/12

00-503 Warszawa

 

adres e-mail: biuro@isir.eu

Ⓒ 2017 - Isir.eu - All Rights Reserved.